Η φωνή στις ηλικίες των 6-8 ετών. Προετοιμασία και διδακτική του ομαδικού τραγουδιού.

Konstantinos Tsahouridis

Abstract


Ανάμεσα στην τύχη και την αναγκαιότητα που πορεύεται η τρέχουσα διδασκαλία της φωνής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, η παρούσα εισήγηση στοχεύει: (α) να μας εισάγει στον κόσμο της φωνητικής ανατομίας και λειτουργίας, (β) να παρουσιάσει την προετοιμασία και γενικότερη διδακτική του ομαδικού τραγουδιού λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της φωνής στις ηλικίες των 6-8 ετών, και (γ) να «γεφυρώσει» το κενό που δημιουργείται μεταξύ θεωρίας και πρακτικής στις φωνητικές σπουδές. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πέρα από το κυριότερο εκφραστικό και επικοινωνιακό μέσο του ανθρώπου, η φωνή ως ήχος κωδικοποιεί, αντανακλά, και μεταδίδει αναρίθμητες  πληροφορίες, γεγονός που προσδίδει σημαντικότατες διαστάσεις στον παιδαγωγικό ρόλο της φωνής. Εξάλλου, η τραγουδιστική συμπεριφορά, από τις προσχολικές ακόμα ηλικίες, αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης στην εξέλιξη του ατόμου η οποία με τη σειρά της πλάθεται μέσα από μαθησιακές εμπειρίες. Δίνοντας μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο ΤΙ εκτελούμε αλλά κυρίως στο ΠΩΣ και γιατί το εκτελούμε, η παρούσα εισήγηση έχει ως απώτερο σκοπό την εξεύρεση μιας ποθητής ισορροπίας μεταξύ του τρόπου μιας φωνητικής εκτέλεσης αλλά και της αιτίας για την οποία υφίσταται.

Keywords


φωνή, ανατομία, ομαδικό τραγούδι, φωνητικές ασκήσεις, ηλικίες 6-8 ετών

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas