Η σχέση της μουσικής με τη λειτουργία της μνήμης σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύγχρονη έρευνα στην Αττική.

Ελευθερία Βούλγαρη, Γεώργιος Σιτώτης

Abstract


Η σχέση που έχει η μουσική του Μότσαρτ, και πιο συγκεκριμένα η ακρόαση της σονάτας K.448, με τη γνωστική ικανότητα μαθητών και σπουδαστών (Mozart Effect) έχει αποτελέσει αντικείμενο μελετών και ερευνών στο εξωτερικό από το 1993 μέχρι και τις μέρες μας. Η ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης σονάτας επιδοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε από διαφορετικούς ερευνητές. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν αναλυτικά οι έρευνες των προηγούμενων ετών, καθώς και τα αποτελέσματα της εγχώριας έρευνας σε μικρό δείγμα μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διενήργησαν οι συγγραφείς. Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής παρουσίαση των αποτελεσμάτων και θα αναδειχθεί η σχέση της μνήμης των μαθητών με α) την ακρόαση της συγκεκριμένης σονάτας του Μότσαρτ, β) την ακρόαση ενός σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού, και γ) την εκμάθηση και φωνητική εκτέλεση ενός τραγουδιού.


Keywords


Mozart Effect; μνήμη; σύγχρονη έρευνα; συναίσθημα

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas