Η νεοελληνική φυσιογνωμία μέσα από το ρόλο της μουσικής σε αναβιώσεις του αρχαίου δράματος.

Kostas Chardas

Abstract


Το βιβλίο «Η νεοελληνική φυσιογνωμία μέσα από  το ρόλο της μουσικής σε αναβιώσεις του αρχαίου δράματος. Μουσικές διαδρομές ως αντανακλάσεις της αρχαίας Ελλάδας στη νεότερη», εκδόσεις Gutenberg. 2012, συνέχεια περίληψης...

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas