Απο τον Πλάτωνα στον Παπαδιαμάντη... Η ελληνική γραμματεία στο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη

Αγγελική Κορδέλλου

Abstract


Το παρόν άρθρο εξετάζει τις διαφορετικές μορφές της σχέσης λόγου και μουσικής όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη (1959). Βάση της προσέγγισης αυτής αποτελούν τα έργα του που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κείμενα της ελληνικής γραμματείας από την αρχαιότητα μέχρι τον εικοστό αιώνα. Σκοπός του άρθρου είναι είναι παρουσιαστεί η ποικιλία των συνδέσεων λόγου και μουσικής, η πληθώρα των συνθετικών πρακτικών, η σύνδεση τους με το παρελθόν αλλά και η παρουσίαση καινοτόμων χειρισμών όχι μόνο σε ότι αφορά τη μουσική αλλά και το λόγο.

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas