Δελφικές Εορτές και Αρχαίο Δράμα

Anastasia Siopsi

Abstract


Ανταπόκριση για τη συνάντηση νέων δημιουργών στους Δελφούς, 30 Ιουνίου-5 Ιουλίου 2017, με θέμα ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ,
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Full Text:

PDF


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1792-2518
© Greek Association of Primary Music Education Teachers
Site developer: Agorakis Bompotas  Site administrator: Agorakis Bompotas